Framnes Mountains, (etter Framnesfjellet ved Sandefjord), stort fjellsystem i Antarktis, på Mac Robertson Coast, mellom 62° og 63° ø.l. Omfatter tre større fjellkjeder. Luftfotografert og kartlagt på Lars Christensens ekspedisjon i 1936–37.