Fram - eit vikebla for maalmenn og bondevenne, var et ukeskrift, senere månedsskrift, i produksjon fra 1871–74. Utgitt av Olaus Fjørtoft fra 1. juli 1871, fra høsten 1871 av foreningen Fram. Bladet var imot Ivar Aasens normalmål og ville ta mer hensyn til de levende bygdemål. Navnet er senere brukt på målstudentenes blad.