Frafjordelva, elv i Gjesdal kommune, Rogaland, med munning innerst i Frafjorden, innerste arm av Høgsfjorden. Kalles i sitt øvre løp Måna. Øvre deler av Måna er overført til Flørliåa. Bortsett fra overføringen av øvre del til Flørli er vassdraget vernet mot kraftutbygging. I selve Frafjorddalen opptar elven Brådlandsåna og Norddalsåna.