Frøya – kommune i Sør-Trøndelag

Kommunevåpen

. begrenset

Plassering

KF-bok. begrenset

Frøya, kommune i Sør-Trøndelag fylke, opprettet 1964 ved sammenslåing av kommunene Sør-Frøya og Nord-Frøya som var blitt opprettet 1906 ved deling av daværende Frøya. Frøya ligger ute i havet vest for innløpet til Trondheimsfjorden, og omfatter den store øya Frøya (Fast-Frøya), 152 km2, og flere tusen mindre øyer og holmer på en strekning til Halten, 50 km i nordøst og til Sula, 15–20 km i nordvest. På østsiden ligger øyene Inntian og Uttian, begge ca. 4 km2.

Natur

Berggrunnen består av gneis og granitt. Landskapet er lavt, med over 95 % av arealet under 60 moh., og med mye nakent berg, og småvann i senkningene. Høyeste topp er Piperhaugen (76 moh.). Plantefelt. På øyer nord i kommunen ligger Froan naturreservat og landskapsvernområde.

Bosetning

Frøya har meget gammel bosetning, og det er gjort flere funn fra fosnakulturen. Etter den annen verdenskrig har folketallet vært synkende, fra ca. 7100 i 1946, ca. 4500 i 1985, til en stabilisering i overkant av 4000 i midten av 1990-årene. Folkemengden har særlig avtatt på de mange småøyene. Foruten på Frøya bor det flest mennesker på Sør- og Nord-Dyrøy, Kvaløy, Auka og Uttian, som alle har broforbindelse til Frøya, samt på Sula med fiskevær og fyr, og Måøya med fiskeværet Mausund. Bosetningen på hovedøya er spredt langs kysten, med tettstedene Hammarvika i sørøst (445 innb. 2007) og Sistranda i øst (690 innb. 2007).

Næringsliv

Fisket har vært hovednæringen i kommunen, men sysselsetter 2001 bare 10 % av de yrkesaktive. Frøya har etter fangstverdi ett av de to største fiskemottakene i fylket, og fiskeforedlingsanlegg utgjør mer enn 8/10 av industriarbeidsplassene. Ellers finnes noen mindre bedrifter innen tekstil-, plastvare- og verkstedindustri. Kommunen har en rekke oppdrettsanlegg for laks og regnbueørret. Jordbruk drives i stor grad som binæring, og gjennomsnittlig bruksstørrelse er den minste i fylket. Korn dyrkes ikke; det er et relativt stort sauehold. Elektrisk kraft overføres fra fastlandet over Hitra. På Titran i sørvest ligger landets første moderne vindkraftverk (1986/89).

Samferdsel

Veiforbindelse mellom Frøya og Hitra på Rv. 714 med bro over Dolmsund via Dolmøy, samt undersjøisk veitunnel under Frøyfjorden til Hammervika. Rv. 716 går langs Fast-Frøyas sørside, vestover til Storhallaren, deretter tversover øya og østover igjen langs nordsiden til Rv. 714. Fylkesvei til Titran lengst i vest på øya. Båtforbindelse mellom Frøya og de andre øyene, hurtigbåtforbindelse med Trondheim.

Offentlige institusjoner

Frøya svarer til sognene Sør-Frøya og Nord-Frøya i Frøya prestegjeld, Sør-Fosen prosti i Nidaros bispedømme, Frøya lensmannsdistrikt i Sør-Trøndelag politidistrikt og hører under Fosen tingrett.

Historikk og kultur

Frøya bygdemuseum ligger i Sistranda. Sletta kirke, Sistranda, halvsirkelformet kirke i betong, bygd 1990.

Kommunevåpenet

Kommunevåpenet (godkjent 1987) har tre skråstilte sølv angler mot en blå bakgrunn; henspiller på at fisket er og har vært det viktigste næringsgrunnlaget i kommunen.

Navnet er det samme som gudenavnet Frøy, gotisk frauja, 'herre, den fremste'.

Anbefalt lenke

Videre lesning

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Fagansvarlig for Frøya

Morten Haugen

Fagansvarlig har ansvar for å:

  • Vurdere endringsforslag fra leserne
  • Svare på spørsmål i kommentarfeltet
  • Skrive nye artikler
  • Forvalte og oppdatere gamle artikler

Vil du bli fagansvarlig?

Kommentarer

Har du spørsmål til artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.