Frølichbyen, boligstrøk i Oslo, bydel St. Hanshaugen, et av de tidligste forsøk på sosial boligbygging i Norge. Området består av 11 tomannsboliger i Anton Schjøths gate, Banksjef Frølichs gate og Geitmyrsveien, oppført som arbeiderboliger av banksjef Fritz H. Frølich i samarbeid med Anton Schjøth 1870-72. Boligprosjektet var både et teknisk og sosialt eksperiment; husene ble tegnet av arkitekt Georg Andreas Bull, og ble bygd av soltørkede leirblokker for å holde prisen nede. De viste seg likevel å bli så dyre at bare et fåtall vanlige arbeidsfolk hadde råd til å flytte inn.