Slekten kom til Sverige med oberst Hans Christoffer Frölich (1602–58), som var fra Steiermark i Østerrike. Han var far til Carl Gustaf Frölich (1637–1714), som ble naturalisert svensk adelsmann 1682, friherre 1700 og greve 1706, stamfar til den grevelige slekten Frölich. H. C. Frölich var også far til Hans Fredrik Frölich (1637–1715), som ble naturalisert svensk adelsmann 1693 og stamfar til den adelige slekten Frölich.