Frédéric Le Play, fransk sosiolog, gruveingeniør og sosial reformator. Han ville løse arbeidernes problemer ved å utvikle en ny ansvarsfølelse grunnet på kristendommen og på styrking av familiefølelsen. I 1856 grunnla han Société d'économie sociale, som fortsatte studiet av sosiale spørsmål i Le Plays ånd (Le Playiske skole). Hans hovedverk var Les Ouvriers Européens (1855).