Fourieranalyse, matematisk metode til å finne hvordan frekvensinnholdet i et et tidsvarierende signal er fordelt.

F.eks. i en stødig tonelyd vil en finne at den er satt sammen av en tone med grunnfrekvens (svingetall) og overtoner med ulike amplituder hvor svingetallet er grunntonens svingetall multiplisert med hele tall. En kurve som fremstiller et tidsperiodisk signalet som et sammensatt svingefenomen, blir etter denne metoden løst opp i periodiske sinus-og cosinusfunksjoner. Se for øvrig harmonisk analyse.

For et signal som stadig endrer seg, innenfor en statistisk fordeling av styrke og tidsforløp, kan en dele signalet opp i korte perioder og foreta en slik analyse for hver periode, som om disse gjentok seg. Grunntonene og overtonenes svingetall (frekvens) og amplituder vil da være forskjellige i de enkelte periodene. Det opptrer derfor en statistisk fordeling av frekvenser og amplituder (se fordeling – statistikk), og ved matematisk å gjøre periodene svært små vil en kunne få frem en sammenhengende kurve for hvor kraftige amplitudene i gjennomsnitt er for de områder av frekvenser (svingetall) som opptrer. Dette kalles frekvensspekteret.

Slik analyse av frekvensinnholdet i signaler (kan brukes også for enhver varierende kurve) inngår bl.a. i statistisk kommunikasjonsteori og i reguleringsteknikk. Her er det er nyttig å finne frem til hensiktsmessige filtreringstiltak, der ulike frekvensområder systematisk svekkes eller forsterkes forskjellig. Eksempelvis kan støy i frekvensområder uten interesse for nyttesignalet stoppes. Med inversering av fremgangsmåten (invers Fourireranalyse) kan en dessuten finne hvilket tidsforløp som kan ventes for et signal som har vært filtrert, eksempelvi at en plutselig forandring (et sprang) kan bli avdempet og etterfulgt av innsvingninger etter filteret.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.