Fouché d'Otrante, svensk adelsslekt av fransk opprinnelse. Slekten stammer fra den franske innenriksminister Joseph Fouché (1759–1820), som fikk grevetittel 1808, og tittelen hertug av Otrante 1809. Hans yngre sønner, major Armand Fouché d'Otrante (1800–78), hertug av Otrante fra 1862, og øverstekammerjunker Athanase Fouché d'Otrante (1801–86), hertug av Otrante etter broren, flyttet begge til Sverige, hvor slekten 1855 og 1864 fikk tillatelse til å benytte sine franske titler. Sistnevntes sønnesønn var overhoffstallmester Charles Louis Fouché d'Otrante (1877–1950), hertug av Otrante, som igjen var far til bl.a. Margareta Fouché d'Otrante (1909–2005; gift med Gustav Albrecht, fyrste av Sayn-Wittgenstein-Berleburg) og Gustaf Fouché d'Otrante (1912–95), hertug av Otrante.