Fossmo, bygdetun i Målselv kommune, Troms, 3 km øst for Andselv. Består av noen av de første husene fra innflyttertiden, bl.a. våningshus fra 1824.