Fosserødfisket, tradisjonelt elvefiske etter laks med faste innretninger i Numedalslågens nedre løp. Fisket foregår ved Fosserød gård ovenfor Holmfoss i Kvelde, Larvik. Store teiner montert i et landfast rammeverk senkes ned i elva ovenfor fossen, med åpningen mot fossen. Laks som springer i fossen, går i teinene. Teinefiske i Lågen er nevnt i skriftlige kilder første gang i 1661.