Fosselva i Karasjok, bielv til Anárjohka i Karasjok og Kautokeino kommuner, Finnmark. Elven har sitt utspring i Noarvvajsávrrit (413 moh.), nord for fjellet Noarvvaš (536 moh.) i Øvre Anárjohka nasjonalpark. Renner i nordøstlig retning og munner ut i Anárjohka ved Láttotnjárga. Lengde ca. 63 km, nedbørfelt ca. 760 km2.