Fosnes, kommune i Trøndelag fylke, nord for Namsos. Omfatter øya Jøa (55 km²), nordre del av øya Elvalandet og fastlandet østover på begge sider av det 29 km lange Salsvatnet. Grenser til Høylandet i øst og Nærøy i nord.

I forbindelse med regjeringen Solbergs kommunereform vedtok Stortinget 8. juni 2017 at Namsos kommune, Namdalseid kommune og Fosnes kommune slås sammen senest fra 1. januar 2020. Dette var i tråd med lokale vedtak.

Berggrunnen består hovedsakelig av gneis. På fastlandet når åsene opp i 300–500 moh. med høyeste punkt i Grønkleppen (765 moh.) lengst øst i kommunen, på grensen mot Høylandet. Salsvatnet (9 moh.) er gravd ut av en bre og blir demt opp av en 1 km bred morenerygg mot havet ved Foldfjorden; Norges nest dypeste innsjø (482 m). På Jøa ligger 5000 dekar sammenhengende brenntorvmyrer. Skogen består hovedsakelig av gran. Tre fjerdedeler av kommunens areal ligger over grensen for produktiv skog. Salsvassdraget er varig vernet mot utbygging pga. natur- og kulturfaglige verdier.

Parti fra Fosnes

av Fosnes kommune. Gjengitt med tillatelse

Folketallet har stort sett vært synkende siden 1950. I tiårsperioden 2003-2013 sank folketallet med 12,2 %. Kommunen har ingen tettsteder. Omkring ¾ av befolkningen er bosatt på Jøa, og de største befolkningskonsentrasjonene finnes i administrasjonssenteret Dun på Jøa, på Salsnes og på øya Elvalandet. For øvrig spredt bosetning. Den østre delen av kommunen er nesten ubebodd.

Fosnes er en typisk kyst- og jordbrukskommune med lite tradisjonelt fiske. På Jøa og i området mellom kysten og Salsvatnet er det gode jordbruksområder med relativt store bruk. Husdyrhold er viktigste driftsform. Omkring 25 % av kommunens arbeidstakere er sysselsatt i primærnæringene; det dyrkes lite korn. Oppdrettsnæring, særlig i områdene rundt Jøa. Kommunen har ikke industri av betydning, men har vekst i nyetableringer av mindre bedrifter særlig innen reiseliv.

Jøa har fergeforbindelse med Elvalandet (Fv. 777), som er knyttet til fastlandet med broforbindelse på Fv. 769 (Namsos–Rørvik). Daglig hurtigbåtanløp til Namsos og Rørvik.

Fosnes har to skoler: Salsnes oppvekstsenter (1.-7.trinn) og Jøa barne- og ungdomsskole (1.-10. trinn).

Fosnes hører til Trøndelag politidistrikt, Namdal tingrett og Frostating lagmannsrett.

Kommunen er med i Midtre Namdal samkommune sammen med Namdalseid, Namsos og Overhalla.

Fosnes kommune tilsvarer soknet Fosnes i Namdal prosti (Nidaros bispedømme) i Den norske kirke.

Mot slutten av 1800-tallet hørte Fosnes til Namdalen fogderi i Nordre Trondhjems amt.

For statistiske formål er Fosnes kommune (per 2016) inndelt i ett delområde med til sammen 4 grunnkretser: Faksdal/Dun/Hov, Seierstad/Fosnesvågen, Nordsundet/Elvalandet og Salsnes/Salen.

Kommunevåpen

. Begrenset gjenbruk

Ved Salsvatnets utløp ved Salsnes ligger et helleristningsfelt fra steinalderen med motiver av niser, fisk og elg. På Jøa og Salsnes ligger en rekke gravhauger, antakelig fra jern- og bronsealderen. Rester av et stort sagbruk oppført i 1860-årene ved utløpet av Moelva. I Fosnes kommune er det to kirker; Dun kirke, en langkirke i tre, oppført i 1949. Salen kapell, også den bygd i langplan, er fra 1953.

Dikteren Olav Duun ble født på gården Stein på Jøa, han vokste opp på gården Duun der det står en støtte til minne om ham.

Kommunevåpenet (godkjent 1992) har en svart åregaffel mot en gull bakgrunn; illustrerer kystkommunens tilknytning til havet. Kommuneblomst; krekling. Kommunenummer: 1748.

Navnet er etter gården Fosnes, første ledd norrønt fólgsn, ‘gjemmested’, som i Fosen, andre ledd nes.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om eller kommentarer til artikkelen?

Kommentaren din vil bli publisert under artikkelen, og fagansvarlig eller redaktør vil svare når de har mulighet.

Du må være logget inn for å kommentere.