Fosby, tettbebyggelse og kommunesenter i Aremark kommune, Østfold fylke. Tettbebyggelsen ligger ved riksvei 21 på østsiden av Aremarksjøen, nær Tordivelen som er avløpet fra sjøen.