Fortiter in re, suaviter in modo, sterk i saken, mild i måten (formen), latinsk sitat fra et skrift av jesuittgeneralen Claudio Aquaviva (1543–1615).