Forsvarets sikkerhetsavdeling (FSA)  ivaretar  overordnet ansvar for operativ sikkerhet og  forebyggende sikkerhetstjeneste i Forsvaret, sistnevnte i medhold av lov om forebyggende sikkerhetstjeneste (sikkerhetsloven). Avdelingen er underlagt sjefen for Forsvarsstaben. Når det gjelder utøvelse av forebyggende sikkerhetstjeneste, inkludert personellsikkerhet i Forsvaret etter sikkerhetsloven, er FSA underlagt Nasjonal sikkerhetsmyndighet, NSM.

FSA er sentral klareringsmyndighet for alt personell i Forsvaret,  unntatt E-tjenestens personell. FSA behandler hvert år rundt  20 000 klareringssaker, og er med det Norges største sikkerhetsklareringsmyndighet. 

FSA er også overordnet fagmyndighet for vakt og sikring i Forsvaret.

Sjef FSA er fagmyndighet og kontaktpunkt for militær kontraetterretning i Forsvaret, men er på dette området underlagt Etterretningstjenestens fag- og direktivmyndighet. 

I Norge i fredstid er ansvaret for  kontraetterretning tillagt Politiets sikkerhetstjenestes, PST. FSAs oppgaver er, i denne sammenheng, begrenset til å sammenstille og analysere informasjon om sikkerhetstruende virksomhet rettet mot Forsvaret, formidle informasjonen til PST og som nødvendig dele den med  E-tjenesten, NSM og utenlandske samarbeidspartnere. Når det gjelder iverksettelse av tiltak på militært område med sikte på å avdekke og hindre ulovlig etterretningsvirksomhet mot Forsvaret og Forsvarets aktiviteter, har FSA har koordineringsmyndighet.

Under militære operasjoner i utlandet har FSA utøvende ansvar for militær kontraetterretning.

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.