Forsvarets pressetjeneste, militært informasjonsorgan som består av Forsvarsdepartementets pressetjeneste og Presse- og informasjonsavdelingen i Forsvarsstaben. Fellesoperativt hovedkvarter, Jåttå, Stavanger, har informasjonsoffiser som besvarer spørsmål vedrørende kommando- og ansvarsforhold innen kommandoen.