FFU, er ansvarlig for tilrettelegging og gjennomføring av brevkurs og fjernundervisning med elektroniske hjelpemidler i Forsvaret. FFU er underlagt Forsvarsstaben.