Forst, by i Tyskland, Brandenburg, ved Neisse; 22 1400 innb. (2007). Tekstil-, glass- og mekanisk industri. Jernbane- og veiforbindelse til Polen. En tidligere bydel øst for Neisse er fra 1945 polsk og heter nå Zasieki.