Systematisk sammenligning etter oppsatt plan av planteslag, fôrmidler, fôring, avl, kulturmidler m.m. for å skaffe et sikrere grunnlag for en best mulig produksjon og drift i landbruket. I Norge har organiserte jord- og plantekulturforsøk vært drevet siden 1889; i hagebruket siden 1911. Forsøksvirksomheten skjer dels ved Norges landbrukshøgskole (NLH), dels i regi av Planteforsk (Norsk institutt for planteforskning) ved forskningssentre rundt i landet, og dels i de regionale forsøksringene, ofte i nært samarbeid med de statlige forskningsinstituttene. Forsøksvirksomheten i husdyrbruk er først og fremst knyttet til NLHs Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap.