Forsåga, elv i Gildeskål kommune, Nordland, kommer fra Sokumvatnet (333-299 moh., 6,6 km2 og faller i havet i Morsdalsfjorden innenfor Sandhornøya. Øvre del av elva er overført til Sundsfjord kraftverk. Litle Sokumvatnet (645-637 moh.) i Arstadelvvassdraget er overført til Sokumvatnet. Fallet er utnyttet i Forså kraftverk (12 MW i maskininstallasjon og 48 GWh i midlere årsproduksjon). Fellvatnet (393-363 moh.) lenger oppe i Sundsfjordvassdraget er overført til Langvatnet. Fallet (61 m) er nyttet i Langvatn kraftverk (5,4 MW i maskininstallasjon og 30 GWh i midlere årsproduksjon). Eier er I/S Sundsfjord Kraftlag.