Fornesbreen, isbre i Lyngsalpene sørvest for Lyngseidet, Tromsø kommune, Troms. Fornesbreen ligger på nordsiden av Fugdalsfjellet (1686 moh.) og Fugledalsskaret og har til dels bratt fall ned i Fornesdalen med Forneselva som renner nordover til Kjosen, en østgående arm av Ullsfjorden.