Foreningen Forn Sed, norsk trossamfunn opprettet 1998, offentlig godkjent fra 1999. Forn sed ønsker å skape et levedyktig forum for alle som ønsker å videreføre gamle tradisjoner, sed og skikk, samt forståelse og interesse for den norrøne kulturarv. Ca. 60 medl. (2004). Utgir medlemsbladet Ni Heimer. Se nyhedendom og moderne åsatru.