FFI, fra februar 1944 fellesbetegnelse for de underjordiske militære motstandsgrupper i Frankrike. De representerte de forskjelligste politiske avskygninger. Deres virksomhet ble koordinert under general Koenig i London. Styrkene spilte en stor rolle under frigjøringen av Frankrike og ble senere inkorporert i de regulære stridskrefter. Populært ble de franske hjemmestyrker kjent under navnet Le maquis (av fr. 'krattskog').