Forbrytelser mot freden er definert som å planlegge eller føre krig i strid med internasjonale avtaler eller tilsagn.