Forbrukersamvirkets Lederforbund, norsk frittstående yrkesorganisasjon for ledende personell i samvirkelagene (Coop-kjeden). Stiftet 1920 som Handelsbestyrerforbundet, navneskifte i 1994. Gikk inn i organisasjonen Lederne fra nyttår 2007.