Forbregd/Lein, tettsted i Verdal kommune i Trøndelag, ligger for sørenden av Leksdalsvatnet, rundt 5 km nordøst for Verdalsøra.