Fond for lyd og bilde, norsk kulturfond opprettet av staten i 2001 med utgangspunkt i Norsk Kassettavgiftsfond som var opprettet 1982. Fondets midler skal nyttes til beste for norske rettighetshavere og utøvende kunstnere som bor i og hovedsakelig har sitt virke i Norge, og til støtte til produksjon og formidling av norske fonogrammer og videogrammer innspilt i Norge. Fondets styre oppnevnes av Kulturdepartementet.