Folkets hus, de hus arbeiderbevegelsen har reist for å skaffe organisasjonene møte- og kontorlokaler. Det eldste ble innviet i Bergen i 1901, det neste i Oslo i 1907. Folkets hus er siden bygd i praktisk talt alle byer og i mange bygder. Noen eies av en enkelt stor fagforening eller av Arbeiderpartiets avdeling, men det vanligste er at en rekke faglige og politiske foreninger eier huset i fellesskap. Siden 1910 har Landsorganisasjonen støttet byggingen gjennom et eget fond. Folkets hus landsforbund ble stiftet 1947 og har 2005 om lag 260 medlemmer.