Folkets Framtid

Avishode til Folkets Framtid
Folkets Framtid.
Egil Aarvik (f. 1912) hadde et bemerkelsesverdig livsløp. Etter et år på folkehøgskole og tre måneder på bibelskole begynte den unge trønderen som emissær og sekretær i Indremisjonen. 35 år gammel ble han ansatt som journalist i Dagsavisa i Trondheim, og fikk etter kort tid redaktørtittel. Aarvik var den drivende kraft da Dagsavisa ble til Folkets Framtid og redaksjonen flyttet til Oslo. Fra 1958 var han vara til Stortinget, og i 1961 ble Aarvik innvalgt som fast representant for KrF, og han var sosialminister i Borten-regjeringen fra 1965 til 1971. I denne perioden hadde han blant annet ansvaret for innføringen av folketrygden. Egil Aarvik var også leder for Nobelkomiteen fra 1982 til han døde i 1990.
Egil Aarvik
Stortingsarkivet/Scanpix.

Artikkelstart

Folkets Framtid var ei vekeavis og hovudorgan for Kristelig Folkeparti frå 1950-åra og utover. Kristeleg Folkeparti blei etablert for seint til å få bygd opp ei stor partipresse, men med KrF sitt gjennombrot med Lars Korvald på 1970-talet fekk avisa opplag på opp mot 15 000 med to utgåver i veka. Folkets framtid blei nedlagt i 2005.

Historie

Folkets Framtid var opphavleg eit bilag til Dagsavisen i Trondheim. Dagsavisen blei grunnlagd i 1945 som eit «kristelig dagblad», og som Dagen i Bergen og Vårt Land i Oslo var avisa utan noko formell partipolitisk tilknyting. Men etter nokre år erklærte Dagsavisen seg som organ for Kristeleg Folkeparti. Sjølv om avisa etter kort tid oppnådde eit opplag på over 9000, greidde ho aldri å kome på trygg økonomisk grunn, og måtte innstille drifta alt i 1954.

I løpet av denne tida blei det kvar veke også utgitt ei landsdekkjande utgåve av Dagsavisen, der delar av stoffet blei henta frå «moderavisa». Denne vekeavisa fekk namnet Folkets Framtid, og var frå starten av organ for KrF. Det første nummeret blei publisert i desember 1947. Eit lite månadsblad med same namn hadde rett nok eksistert sidan 1946, og må reknast som den første spede byrjinga til KrF si partipresse.

Den riksdekkjande vekeavisa heldt fram med å kome ut etter at Dagsavisen var nedlagd, og fekk etter kvart ein trygg posisjon som hovudorgan for KrF. I 1958 flytta redaksjonen frå Trondheim til Oslo. Den seinare så markante KrF-politikaren Egil Aarvik var redaktør frå starten av og til 1965.

KrF sitt gjennombrot

KrF fekk sitt definitive gjennombrot i 1970-åra, med Lars Korvald som statsminister og med gode resultat ved fleire val. Folkets Framtid tok del i framgangen, og både redaksjonen og abonnentmassen voks. Avisa kom med to utgåver i veka og nådde nesten 15 000 i opplag. Spørsmålet om å gjere Folkets Framtid til dagsavis blei diskutert, men aldri sett ut i livet.

Innhaldsmessig var avisa prega av kampsakene til KrF: abortsaka, nord–sør-spørsmålet, bistandspolitikk, skule, alkoholpolitikk og sosiale spørsmål. Redaksjonen var ikkje utan spelerom for å skrive kritisk om partiet og politikarane, men kunne sjeldan konkurrere på nyhende med den andre pressa.

Partiet legg ned avisa

Lenge heldt opplaget seg på ca. 10 000, men frå slutten av 1990-åra tok det til å minke. I 2004 var abonnenttalet kome under 5000. Då KrF gjorde eit dårleg val i 2005, med etterfølgjande kutt i partistøtta, valde partiet å leggje ned avisa.

Opplag

År Opplag
1974 12583
1998 8264
2004 4466

Fakta

  • Fyrste utgåve: 10.12.1947
  • Siste utgåve: 16.12.2005

Les meir i Store norske leksikon

Litteratur

Artikkelen er henta frå Hans Fredrik Dahl (red.): «Norsk presses historie 1660–2010», band 4:. Idar Flo (bandredaktør): «Norske aviser fra a til å». Universitetsforlaget 2010 .

Artikkelen er oppdatert av Tom Hetland og publisert digitalt etter avtale med Universitetsforlaget og artikkelforfattar.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg