Folkets Framtid, tidligere ukeavis, organ for Kristelig Folkeparti. Utkom 1954–57 i Trondheim som en fortsettelse av Dagsavisa, siden 1958 i Oslo. Nedlagt 2005.