Folkekulturstudiet i Rauland, også kalt Institutt for folkekultur, ble etablert i 1987 og hører inn under Høgskolen i Telemark. Studiet har utviklet seg til å romme et 2-årig bachelorstudium i folkekultur, dvs. folkekunst og folkemusikk. Fra høsten 2003 kunne man også, som eneste institusjon i landet, tilby 2-årig mastergradsstudium i folkekultur.