Folkeferie, norsk reiselivsforetak, opprettet 1939 som arbeiderbevegelsens organisasjon for ferie- og fritidsspørsmål; arbeider med ferie- og fritidstilbud for LO-medlemmer.