Folke Fridell, svensk forfatter, var i mange år tekstilarbeider. I motsetning til de øvrige svenske proletardikterne tar han ikke opp landsbygdas problemer, men behandler i stedet byen, fabrikken, maskinarbeideren og hans fornedrelse. Hovedpersonene i hans viktigste romaner, Död mans hand (1946, norsk overs. 1949), Syndfull skapelse (1948) og Greppet hårdnar (1948) er opprørske individualister som i likhet med forfatteren står syndikalismen nær. Målet er arbeidernes medbestemmelse, men revolten lykkes sjelden. I den polemiske Återblick och framtidssyn (1970) sammenfattet han en del av sin kritikk mot industrisamfunnet. Fridell tok også opp ungdomskriminalitet og utkantstrøkenes problemer. Han utgav også noveller og hørespill. I 1980 kom romanen Nedlagd by og i 1984 den selvbiografiske Något skymmer vägen.