Flyveaske er et stoff som tas ut fra røyken når søppel brennes. Den inneholder forskjellige metalloksider og hydroksider som i kan bli en fremtidig ressurs.