Flugumýri, høvdingsete i Skagafjarðarsýsla på Nord-Island, kjent fra Sturlungasaga for mordbrannen «Flugumýrar-brenna» 1253, da høvdingen Gizurr Þorvaldsson, som 1241 hadde tatt Snorre Sturlason av dage, ble overfalt av flere andre høvdinger. Gizurr selv reddet seg, men hans hustru og tre sønner omkom.