Florianópolis, by i Brasil, hovedstad i Santa Catarina; 385 000 innb. (2007), i storbyregionen 708 400 innb. (2000). Florianópolis er en moderne by som omfatter hele Ilha de (øya) Santa Catarina og en mindre del på fastlandet; til sammen 440 km2. Selve byen ligger på begge sider av det ca. 800 m brede sundet, forbundet med bro. Sentrumsdelen ligger på øya mens industrien er lagt til fastlandsdelen. Viktig administrasjons- og handelssenter med utførsel av kaffe, sukker og tobakk over havnen. Industrien omfatter produksjon av metallvarer, elektriske komponenter, sukker m.m. Mange flotte strender tiltrekker et stort antall turister fra det sørlige Brasil, Argentina og Uruguay. Erkebispesete; statsuniversitet (1960). Lufthavn. Byen ble grunnlagt 1700, og het Desterro frem til 1893. De første innbyggerne innvandret fra Asorene hvilket det fremdeles finnes spor etter i arkitekturen og blant mattradisjonene.