Fletcher Christian, britisk sjømann. Som styrmann om bord på den britiske fregatt Bounty ledet han 1789 mytteriet mot kaptein Bligh og var blant de mytterister som 1790 slo seg ned på Pitcairnøya. En annen variant av hans skjebne går ut på at han reiste fra Pitcairn rundt 1808 og senere dukket hemmelig opp i England.