Flegreiske marker, vulkansk område i Italia, i regionen Campania, vest for Napoli, dannet mot slutten av tertiær. Det siste vulkanske utbruddet fant sted i 1538. Området er meget fruktbart og tett befolket. Her lå i oldtiden flere berømte byer, blant dem Bajae og Cumae.