Flatenfoss, foss i Nidelva på grensen mellom Froland og Åmli kommuner, Aust-Agder. Fossen er bygd ut med to verk, begge i Åmli kommune, i henholdsvis 1982 og 2009. Begge verkene har en fallhøyde på 10,4 m; maskininstallasjonen er på i alt 12,6 MW og den midlere årsproduksjonen 79 GWh. Verkene eies av A/S Arendals Fossekompani.