Flaggstatsjurisdiksjon, eller flaggets lov er den (folkerettslige) regel at ombord på et fartøy på åpent hav gjelder flaggstatens lovgivning. Dette betyr at andre stater ikke kan gjøre sin lovgivning gjeldende overfor andre staters fartøy som befinner seg på det åpne hav.