Flaen, boligstrøk i Oslo, Grorud bydel, sør for Ammerud, navn etter Flaen (Søndre Ammerud) gård. Området ble utbygd med småhus og treetasjes boligblokker i slutten av 1940-årene, ved Aker Boligbyggelag, som den første drabantby i Groruddalen. Blokker og rekkehus reist av OBOS 1950–54.