Fløysbonn, bolig- og industristrøk øst for Kolbotn i Oppegård kommune, Akershus. Navn etter en gammel Akergård, tidligere krongods, privat eid fra 1663. Herregården var etter 1786 del av Ljan-godset og ble overført fra Aker til Oppegård kommune i 1947. Sofiemyr Idrettspark.