Fløyrlielva, elv på sørsiden av Lysefjorden i Forsand kommune, Rogaland, med munning ved gården Flørli. Utbygd med kraftstasjonen Flørli ved fjorden med 755 m fall, utvidet 1999 til maksimal ytelse 80 MW og en midlere årsproduksjon på 318 GWh. Vann til kraftstasjonen overføres fra de øvre deler av Espedalselva, Måna (Frafjordelva) og et mindre vassdrag som renner mot Lysefjorden.