Fløksand kjøttkniv, kjøttkniv med eldre runer funnet i en urne av leire i en kvinnegrav i Fløksand, Meland i Nordhordland, nå i Historisk Museum i Bergen. Innskriften: lin løk f blir av Magnus Olsen satt i forbindelse med avsnittet Vǫlsa þáttr i Olav den helliges saga. Han mener husmoren i Fløksand har brukt kjøttkniven til høstslaktet, der behandlingen av dyrets kjønnsorganer var en hellig handling, og dyrefallosen ble pakket inn i lin og løk for ikke å råtne.