Fjorda, navn på en samling sterkt forgrenede innsjøer på vestsida av Randsfjorden i Gran kommune, Oppland, med avløp til Randsfjorden. Største innsjø er Vestlandsfjorden/Saltbufjorden (6,9 km2) og Velmunden (3,1 km2). Fjorda er et populært område for padling.