Fjellfoten, tettsted, Nes kommune, Akershus, 5 km sør for Årnes. Fjellfoten skole for 1. til 7. trinn fra 1975.