Fitzalan, utdødd engelsk adelsslekt, som er kjent siden 1100-tallet. Slekten fikk ved giftermål jarledømmet Arundel på 1200-tallet, og Richard Fitzalan (død 1302) fikk tittelen earl of Arundel 1291. Thomas Fitzalan (1346–1414) var erkebiskop av Canterbury. Slektens siste mann var Henry Fitzalan (1511–80), den 12. earl, som var en av Edvard 6s formyndere. Ved hans død gikk jarledømmet i arv til hans dattersønn; dennes etterkommere, hertugene av Norfolk, fører slektsnavnet Fitzalan-Howard.