Fitjar er administrasjonssenter i Fitjar kommune, Hordaland. Tettstaden ligg på nordvestsida av øya Stord, inst i Fitjarvika som skjer seg søraustover frå Selbjørnsfjorden.