Fiskernes Bank, tidligere norsk forretningsbank, grunnlagt 1949 med hovedkontor i Trondheim, 1956 flyttet til Tromsø. Hadde avdelingskontorer langs kysten. Gikk 1984 inn i Christiania Bank og Kreditkasse.