Fiskerlivets farer eller Et drama på havet, norsk kortfilm (ca. 1907) som skal være den første spillefilm laget i Norge. Produsert av Hugo Hermansens selskap Norsk Kinematograf A/S med den senere berømte svenske fotografen Julius Jaenzon bak kamera, og tatt opp i Frognerkilen utenfor Oslo. Skuespillere var Alma Lund og Henry Hagerup. Filmen, et melodrama av få minutters varighet om en fisker som mister sin sønn på havet, er imdlertid gått tapt. Det har heller ikke latt seg gjøre å fastslå premieredatoen, som beregnes til 1906–08. Norsk Film A/S tok opp en rekonstruert versjon i 1954 i regi av Kristoffer Aamot.